Livskvalitet kan højnes ved at aktivere en bredere vifte af ressourcer.

Indbyrdes velfærd opstår ved at være betydningsfulde for hinanden

Den enkeltes væsen og evner kan bringes i spil, så det beriger egen og andres velfærd

Ægte forventninger til hinanden giver lyst til at medvirke til egen og andres velfærd

I et velfærdssamfund er relationer kimen til, at alle har det så godt som muligt

Forskelligheder kan dyrkes og bruges som en værdifuld kilde til at skabe velfærd

medværd er værdien i at være med